Årets professorsinstallation och installationsföreläsningar

2016-10-25

2016 års professorsinstallation äger rum 18 november. Samma vecka hålls installationsföreläsningar där de blivande professorerna föreläser över en aspekt av sin forskning. 

Från Institutionen för lingvistik och filologi installeras i år Eleanor Coghill och Birsel Karakoç som professorer i ämnena Semitiska språk respektive Turkiska språk.

För mer information se http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=7446&area=2,4,5,6,7,14,16&typ=artikel&lang=sv