Populär sommarkurs

2016-08-22

Sommarkursen "Trojanska kriget" blev en succé med 200 studenter.

Institutionens framgångsrika distansbaserade sommarkurs för 2016 som gav en översikt av mytologiska traditioner förknippade med det Trojanska kriget ur litterära, religionshistoriska och intersektionella perspektiv har uppmärksammats i en artikel i DN.