Forskarutbildning i sinologi startar

2016-04-29

Uppsala universitet startar forskarutbildning i sinologi. Sinologi är vetenskapen om kinesiska språket och kinesisk kultur och samhälle.

Forskarutbildningen vid Uppsala universitet kommer att erbjuda kurser i såväl klassisk kinesisk litteratur som modern kinesisk litteratur, samt kinesisk litteraturteori, sett även i ett globalt perspektiv. Forskarutbildningen i sinologi vid Uppsala universitet blir en väsentlig utökning av Sveriges forskningsmiljö om Kina, forskarutbildning finns sedan tidigare bara vid två andra lärosäten (Lunds respektive Stockholms universitet).

Forsknings- och utbildningsmiljön i kinesiska vid Institutionen för lingvistik och filologi har byggts upp långsiktigt under flera år med kurser på olika nivåer i språket, kultur och samhället. Nu är turen alltså kommen till forskarutbildning. I dagsläget finns finansiering för en doktorand, men förhoppningen är att ganska snart få resurser till ytterligare en doktorand. Första utlysningen beräknas ske under läsåret 2016/2017.