Pris till professor Joakim Nivre

2015-09-01

Professor Joakim Nivre har tilldelats Kungliga Vetenskaps-Societetens Thuréus-pris.

Vid en ceremoni den 1 september 2015 tilldelades han priset i den historisk-arkeologiska klassen med motiveringen ”för hans framstående studier i datorlingvistik, i synnerhet gällande dependensbaserad parsning”.