Ingela Nilsson tilldelas Thuréuspriset

2019-09-05

Ingela Nilsson, professor i grekiska ssk bysantinsk grekiska vid institutionen för lingvistik och filologi, har tilldelats Kungliga Vetenskaps-Societetens Thuréus-pris ”för hennes nydanande bysantinska studier kring språk och sensualitet, relationen mellan ord och bild, och mellan historieskrivning och fiktion”.