Eric Cullhed tilldelas Uppsala universitets Oscarspris

2017-12-05

Filosofie doktor Eric Cullhed vid institutionen för lingvistik och filologi är en av mottagarna av Uppsala universitets Oscarspris för 2017.


Priset utdelas med följande motivering. Eric Cullhed har i sin doktorsavhandling (2014) presenterat, översatt och analyserat en av de viktigaste medeltida kommentarerna till de homeriska sångerna. Cullheds sätt att fokusera på kommentarernas tillkomstprocess och didaktiska funktion samt deras plats i 1100-talets intellektuella kultur i Konstantinopel har fört in en tusenårig forskningstradition på ett nytt spår.

http://uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=9772&typ=artikel