Latin

Det finns texter på latin från en period på drygt två och ett halvt årtusende. Det betyder att den latinska litteraturens historia är tre gånger så lång som den svenska.

Den antika latinska litteraturen (från mitten av tredje århundradet före Kristus till omkring år 600 efter Kristus) har haft en utomordentligt stor betydelse för senare tiders kultur. Latinet som under antiken var det romerska imperiets officiella språk var spritt i hela Mellan- och Sydeuropa. Under medeltidens första århundraden utvecklades efterhand de romanska språken ur latin.

Som skriftspråk behöll latinet sin ställning hela medeltiden igenom, och som internationellt skriftspråk levde det i vetenskapliga sammanhang ända fram till mitten av 1700-talet. Från 1200 och 500 år framåt var det lärda Sverige i praktiken tvåspråkigt. Ett närmast omätligt källmaterial finns alltså bevarat på latin.

Det är av stor betydelse att ha goda kunskaper i allmän grammatik eftersom studierna främst är inriktade på det språkliga. Redan på ett tidigt stadium används engelskspråkig kurslitteratur, varför förmåga att läsa engelska är av vikt.

Senast uppdaterad: 2021-12-02