Crossing Borders in Medieval Antioch

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Joshua Mugler (Collegeville)
  • Arrangör: Ingela Nilsson
  • Kontaktperson: Milan Vukasinovic
  • Seminarium

Retracing Connections Programme Seminar Series