Doctoral Project: Emotions in Homer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 9-3042
  • Föreläsare: Yves Diop (Uppsala)
  • Arrangör: Eric Cullhed
  • Kontaktperson: Milan Vukasinovic
  • Seminarium