Body armor in the Late Middle Ages: From the Aegean Chalcis to the Baltic Visby

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken 2-0043
  • Föreläsare: Nikos Kontogiannis (Dumbarton Oaks)
  • Arrangör: Ingela Nilsson
  • Kontaktperson: Milan Vukasinovic
  • Föreläsning