Trilingual Inscriptions: Translating Language and Culture Rachel Mairs (Reading) & Translation in Language Matthew Reynolds (Oxford)

  • Datum: –19.00
  • Plats: Engelska parken 6-1023
  • Föreläsare: Rachel Mairs (Reading) & Matthew Reynolds (Oxford)
  • Arrangör: Ingela Nilsson
  • Kontaktperson: Milan Vukasinovic
  • Telefon: milan.vukasinovic@lingfil.uu.se
  • Föreläsning