Narrative Hierarchies: Minor Characters in Byzantine and Medieval History Writing

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 9-3042 & Zoom
  • Föreläsare: Matthew Kinloch, Oslo
  • Arrangör: Ingela Nilsson
  • Kontaktperson: Milan Vukasinovic
  • Seminarium

Greek seminar