Workshop, Crafting Memories and Identities in Antiquity: Inscribed Dedicatory and Commemorative Objects

  • Datum:
  • Plats: Engelska parken 22-1017
  • Föreläsare: Laura Aho, University of Helsinki; Jakob Andersson, Uppsala universitet; Paul Collins, Ashmolean Museum; Anne Katrine de Hemmer Gudme, University of Copenhagen; Nancy Highcock, University of Cambridge; Peter Jackson Rova, Stockholms universitet; Claus Jurman, Birmingham University; Sean Leatherbury, University of Oxford/Bowling Green State University; Michela Luiselli, Birmingham University; Maria Mili, University of Glasgow; Jana Mynářová, Czech Institute of Egyptology, Charles University, Prague; David Nadali, Sapienza University of Rome; Paola Paoletti, LMU München; Gebhard Selz, University of Vienna; Jenny Wallensten, Swedish Institute of Athens; Maria Xenaki, CNRS
  • Arrangör: Assyriologi, Institutionen för lingvistik och filologi
  • Kontaktperson: Jakob Andersson
  • Workshop

En workshop på tvärs av ämnes- och regionala specialiseringar i forntidsstudier för att utforska individuella identiteter och sociala förhållanden omfattade av inskrift, bild och föremål.

Sänd intresseanmälan för deltagande till kontaktpersonen, nedan.

Workshoppen arrangeras med hjälp av medel från Riksbankens Jubileumsfond.

Ytterligare information