From Oral to Written: A Textlinguistic Study on Wakhi Narratives. Final seminar.

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken 16-0054
  • Föreläsare: Ph.D. cand. Jaroslava Obrtelová. Final reader: Elena Bashir, University of Chicago
  • Arrangör: Iranska seminariet
  • Kontaktperson: Carina Jahani
  • Telefon: 018-4717869
  • Seminarium