Ventilering av ett kapitel från disputationen: Simão Gomes - Sarueshuaracha Gnanopadesh (1709)

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 9-3068
  • Föreläsare: Pär Eliasson
  • Arrangör: Indologi
  • Kontaktperson: Heinz Werner Wessler
  • Telefon: +46731025086
  • Seminarium