Evidentiality: a theoretical framework

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken 9-3042
  • Föreläsare: Alexander Nilsson. Discussant: Professor Vladimir Plungian (Institute of Linguistics, Moscow / Uppsala University
  • Arrangör: Iranska seminariet
  • Kontaktperson: Carina Jahani
  • Telefon: 018-4717869
  • Seminarium