The Ossetic Language

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken 9-3042
  • Föreläsare: Jan Henrik Holst, Hamburg University, Germany
  • Arrangör: Iranska språk
  • Kontaktperson: Carina Jahani
  • Föreläsning