Iranska språk

Iranska språk

Iranska språk är en gren av vår egen språkfamilj, den indoeuropeiska, och talas för närvarande förutom i Iran även i Afghanistan, Tadjikistan, Pakistan samt flera andra länder i Centralasien och Främre Orienten. Kurser i Iranska språk ges på grund- och avancerad nivå. Det omfattar kurser i bland annat pashto, balochiska och fornpersiska - både baskurser och fortsättningskurser. Kurser i kurdiska och persiska ges på grundnivå.

Persiska

Det största moderna iranska språket är persiska (nypersiska) som är officiellt språk i Iran och numera också ett av Sveriges viktigaste invandrarspråk. Grundutbildningen syftar framför allt till att ge goda kunskaper i persiska genom studier av grammatik och moderna och klassiska texter. Tal- och skrivövningar ingår också. Till de nutida iranska språken hör också kurdiska, pashto och balochiska. Dessa kan studeras som valfritt tillvalsämne; kurdiska och balochiska även som självständiga biämnen.

Till språkstudierna hör också kurser i iransk kultur, religion och historia. Där presenteras den iranska kulturkretsens 2 500-åriga historia i ett perspektiv som integrerar den språkliga, politiska, religiösa och litterära utvecklingen. Den persiska litteraturen är mycket rik. Särskilt inom poesin återfinns många av världslitteraturens mästerverk. Läsning av persisk prosa och poesi ingår i utbildningen på alla nivåer.

Kurdiska

Kurdiskan talas idag av ca 30 miljoner människor i Turkiet, Irak, Iran, Syrien, Armenien och Azerbajdzjan. Kurdiska är ett av två officiella språk i Irak enligt den nya irakiska konstitutionen och det officiella språket i Kurdistanregionen.

Skriftspråket kan delas in i två huvuddialekter, sydkurdiska (sorani) och nordkurdiska (kurmanji). Den kurdiska litteraturen började utvecklas under 1500-talet i delvis självständiga kurdiska emirat under osmansk eller iransk överhöghet. Grundutbildningen syftar till att ge goda kunskaper i kurdiska genom studier av grammatik och texter. Tal- och skrivövningar ingår också liksom kurser i kurdiska realia, det vill säga Kurdistans religiösa, politiska, kulturella och sociala förhållanden. A-nivån inriktas främst på studiet av sydkurdiska, men på högre nivåer studeras båda dialekterna parallellt och komparativt.

Balochiska

Balochiska talas av mer än 10 miljoner i Pakistan, Iran, Afghanistan, Oman, Turkmenistan, Östafrika och andra närliggande länder. Språket kan delas upp i tre huvuddialekter, Väst-, Öst- och Sydbalochiska. Balochiska har en rik muntlig litteratur, medan skriftlig litteratur och ett standardspråk fortfarande är på ett begynnande stadium. Kurser ges på grundnivå.

Senast uppdaterad: 2021-12-02