Semitiska seminariet vt 2016

Seminarierna äger rum kl. 16-18 (vanligen en tisdag) i seminarierummet på Institutionen för lingvistik och filologi, Engelska Parken. Humanistiskt Centrum, 9-3042, om inte annat anges.

Datum Innehåll Ordförande

5/1

12/1

19/1

I samarbete med GT/HB

Bo Isaksson The importance of word order for the Biblical Hebrew Verbal System

26/1

2/2

4/2

I samarbete med GT/HB

Ulf Bergström (University of the Free State) The Progressive in Archaic Biblical Hebrew and the Origin of the Hebrew Participial Predicate

Obs! Torsdag 4/2 kl. 15.15-17.00 i 1-1062.

9/2

16/2

Zack Cherry "Aramaic Loanwords in Neo-Assyrian 900-600 B.C.E."

23/2

Joseph Saouk "Phonology", avhandlingskapitel ur A description of the Arabic dialect of Qəlləf (Killit/Dereiçi, Turkey)

1/3

8/3

15/3

22/3

Johanna Sellman (Ohio State University) Migration, Borders, and Networks in Hassan Blasim’s Fiction

29/3

29/3

- 1/4

Christianity and Judaism in the Language of Islam: A Conference on the Bible in Arabic and Cognate Fields

Program

Antal platser är begränsat. Anmäl dig till:

Miriam Hjälm: Mirjam.Lindgren@lingfil.uu.se

Anette Månsson: Anette.Mansson@lingfil.uu.se

5/4

Ventilation av masteruppsats: Jonas Karlsson

12/4

Carlo Landberg-föreläsning

Prof. em. Stig Norin om Signe Ekblad, legendarisk lärarinna i Jerusalem under mellankrigstiden

19/4

Hans Lagerqvist Om b-prefix i arabiska dialekter

26/4

3/5

10/5

Stig Norin Översättning av Bar Kochba-texter till svenska.

11/5

Workshop med kantorn i judiska församlingen, Isidoro Abramowicz om kantillerering av den hebreiska Bibeln. Samarr. med Forum för judiska studier.

Obs! Onsdag 11/5 kl. 10.00-15.00 i sal 16-2044.

Anmälan till lena.roos@teol.uu.se

17/5

24/5

Witold Witakowski Thomasevangeliets barndomsberättelse (prel.)

Postseminarium.

31/5

Uppsatsventilering