Forskningsområden

Clause combining and the Biblical Hebrew verbal system: A monograph project

Forskare: Bo Isaksson. Finansierat av Vetenskapsrådet (2016).

The Development of the begadkefat in Surayt/Turoyo. In comparison with Early Attested Aramaic Languages and other Neo-Aramaic languages

Forskare: Sina Tezel. Finansierat av Vetenskapsrådet (2014-2016).

Egyptian blogs in the run-up to the Arab Spring.

Monografi med titeln Blogs & Literature & Activism: Popular Egyptian blogs and literature in touch (in press, 2017) utmynnande ur forskningsprojektet kallat  “The Nature and Impact of the Arabic Blogosphere: What kind of publics? Finansierat av Vetenskapsrådet (2010-2012).

Forskare: Gail Ramsay (Uppsala universitet) och Kristina Riegert (Stockholms universitet). 

Arabic literary imaginaries in environmental humanities.

Ecocritical research.

Forskare: Gail Ramsay (Uppsala universitet) och Tetz Rooke (Göteborgs universitet).

Minnen för livet: Materialitet och minne i forntida främreorientaliska privatpersoners inskrivna föremål

En kombinerad filologisk-arkeologisk undersökning av inskrivna föremål från de främreorientaliska kilskriftskulturerna, i synnerhet sådana som beställts av icke-kungliga individer under tiden 2800 fvt–100 vt.

Forskare: Jakob Andersson (Uppsala universitet), Christina Tsouparopoulou (Cambridge), Seraina Nett (Uppsala universitet), Rune Rattenborg (Uppsala universitet), Nancy Highcock (postdoc, Cambridge), Silvia Ferreri (forskningsassistent, Cambridge), Nils Melin Kronsell (forskningsassistent, Uppsala).

Mer information finns här.