Semitiska språk

Forskningen i semitiska språk i Uppsala är huvudsakligen indelad mellan de arabiska, arameiska och hebreiska fälten samt assyriologi. Inom arabisk forskning ligger fokus på studier av syntax, moderna arabiska dialekter, textkritik (kritiska handskriftseditioner), litteratur och media. Inom det hebreiska fältet är forskningen inriktad främst mot bibelhebreisk syntax och nordvästsemitiska språk. Forskning i arameiska omfattar både äldre och moderna varianter, i synnerhet surayt/turoyo och nordöstlig nyarameiska (NENA), liksom klassisk syrisk litteratur. Forskning i assyriologi i Uppsala beskrivs närmare här.

Forskningsområden

Arameiska

 • Nordöstlig nyarameiska (NENA): dokumentation, morfosyntax, språkkontakt (Coghill)
 • Diakronisk utveckling i arameiska (Coghill)
 • Utvecklingen av begadkefat (frikativisering) i Surayt/Turoyo (Sina Tezel, Aziz Tezel)
 • Neologismer i Surayt/Turoyo (Sina Tezel)
 • Flora och fauna i Surayt/Turoyo lexikon (Aziz Tezel)
 • Syrisk grammatik (Eskhult, Aydin)
 • Syriskt lexikon (Aydin)
 • Syrisk och etiopisk litteratur med betoning på de apokryfiska, historiografiska och monastiska genrerna (Witakowski)
 • Syrisk filosofi och vetenskap, syrisk zoologi (Aydin)

Arabiska

 • Arabisk dialektologi och dokumentation, i synnerhet levantinska, irakiska och anatoliska dialekter (Agbaht, Saouk, Coghill)
 • Kristen arabiska (Eskhult)
 • Arabiskt bloggande i Egypten, Libanon och Kuwait (Ramsay)
 • Ekologi och miljömässig hänsyn i arabisk litteratur (Ramsay)
 • Arabisk litteratur, primärt modern (Ramsay)
 • Syntax i mediearabiska (Lundin)
 • Klassisk arabisk textlingvistik (Isaksson)
 • Bibelhebreiska ur diakront perspektiv (Eskhult)

Hebreiska och nordvästsemitiska

 • Klassisk hebreisk textlingvistik och filologi (Eskhult, Isaksson, Petersson)
 • Bibelhebreiska i diakroniskt och dialektalt perspektiv (Eskhult, Isaksson, Petersson)
 • Komparativ nordvästsemitiska lingvistik (Petersson)
 • Hebreisk litteratur, primärt modern (Månsson)

Allmän semitistik

 • Hypotaktisk satsfogning i semitiska språk (Isaksson)
 • Jämförande semitisk lingvistik (Sjörs)

Assyriologi

 • Forntida främreorientaliska privatpersoners inskrivna föremål (Andersson)
 • Gammalakkadiska personnamn (Andersson)
 • Babylon: digital modell och topografisk studie, Sydpalatsets arkiv, artefakter från de tyska utgrävningarna (Pedersén)
 • Forna Främre Orienten på Google Earth med integrering av textuella, arkeologiska och geografiska bevis (Pedersén)

Aktuella projekt

Seminarium och symposium

Nordiskt semitistsymposium

Det nordiska semitistsymposiet till Gösta Vitestams minne hålls vartannat år i Lund. Huvudarrangör för det nordiska semitistsymposiet är Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.

Semitiska seminariet

Seminarierna äger rum kl. 16–18 (vanligen tisdagar) i seminarierummet på Institutionen för lingvistik och filologi, Engelska Parken. Humanistiskt Centrum, 9-3042, om inte annat anges. Seminarierna annonseras genom institutionens kalendarium.

Senast uppdaterad: 2022-06-10