Externfinansierade forskningsprojekt

Indo-Persian Music Theoretical Writings and the Development of Indian Art Music (2014-2018)

Forskare: Mehrdad Fallahzahdeh, VR finansierat.

Bashkardi: dokumentering och analys av ett hotat iransk språk (2012-2014)

Forskare: Behrooz Barjasteh Delforooz (projektledare) och Agnes Korn. Finansierat av VR.

Detaljerad deskriptiv bibliografi över zoroastrisk persiska skrifter (2011-2014)

Forskare: Dariush Kargar. Finansierat av VR.

På spaning efter den tid som flytt med historiens hav (Mohit al-Tavārix): ett persiskt historiografiskt verk från 1600-talet (2007-2010)

Forskare: Forogh Hashabeiky (projektledare) och Mehrdad Fallahzadeh. Finansierat av VR.

Documentation of the language and lifestyle of the Galesh, province of Golestan, Iran, PPG0043 (2008-2009)

Forskare: Carina Jahani (projektledare), Guiti Shokri och Hossein Barani (Gorgan University, Iran). Finansierat av School of Oriental and African Studies (The Endangered Languages Documentation Programme), London.

Språk, identitet och samhälle – dokumentering av minoritetsspråk i Iran, deras sociolingvistiska miljö och språkets roll för individ- och gruppidentitet (2007-2010)

Forskare: samarbete mellan Carina Jahani och Moosa Mahmoodzahi (University of Sistan and Baluchestan, Iran) med hjälp av Swedish Research Links. Finansierat av VR.

Tvåspråkighet som resurs i studenters socialisering i flerspråkiga utbildningskontexter (2007-2009)

Forskare: Gunilla Jansson (projektledare, Stockholms universitet), Helena Bani-Shoraka och Olle Poignant (Stockholms universitet).