Fakultetsfinansierade forskningsprojekt

Balochisk ordbok online (projektstart hösten 2009)

Medverkande: Nasser Boledai, Behrooz Barjasteh Delforooz samt ett antal fältassistenter. Projektet beräknas pågå i sammanlagt 4-5 år och resultera i en textbaserad balochisk–engelsk och engelsk–balochisk ordbok som dels är tillgänglig och sökbar på nätet, dels föreligger i tryckt form (för användare i Iran och Pakistan som ofta har långsam nätanslutning).

Dokumentation och publicering av texter på Jadgali (hösten 2009)

Gästforskare: Serge Axenov.