Iranska språk

Vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet, bedrivs undervisning i ett antal nyiranska språk, framför allt persiska och kurdiska men även balochiska, pashto, gilaki och mazandarani, samt i avestiska, fornpersiska och medelpersiska. Forskningen är centrerad till ett antal huvudområden: språkvetenskap, sociolingvistik, litteraturstudier, studier av muntlig berättarkonst, textedition, översättning och översättningsteori.

Vi bedriver även The Balochi Language Project.
 

Forskning

Inom nyiransk språkvetenskap arbetar vi med korpusbaserade studier av klassisk och modern persisk grammatik samt beskrivning av andra moderna språk, i synnerhet balochiska, baskhardi, mazandarani, tadjikiska och wakhi.

Våra sociolingvistiska studier omfattar språkstandardisering och ortografiutveckling, samtalsanalys, tvåspråkiga konversationsstrategier, samt språk, identitet och modernitet i en större sociopolitisk kontext. Här arbetar vi med ett flertal språk, bl.a. persiska, kumzari, bakhtiari och balochiska. Forskning kring minoritetsspråksrättigheter i Iran och L2 persiska samt persiskans ställning i Sverige bedrivs också. Vi arbetar även med Lexin-projektet.

Exillitteratur och litteraturens identitetsskapande roll ur socialt, etniskt och genusperspektiv är vårt primära fokus inom Litteraturstudier. Vi forskar även på klassisk persisk och kurdisk skönlitteratur, samt på modern litteratur på persiska, kurdiska och pashto. Flera iranska språk har en stark muntlig tradition och de studier vi bedriver av muntlig berättarkonst är i hög grad baserade på korpusar som vi själva har byggt upp.

Vårt ämne arbetar också aktivt med textedition, framför allt av klassiska persiska verk inom ämnesområdena sufisk poesi, historieskrivning och musikvetenskap. Bland de manuskript vi gett ut kan Misbâḥ ul-arvâḥ, Vîs u Râmîn, en zoroastrisk-persisk version av Ardây-Vîrâf nâme, Shams ul-aṣvāt och Moḥîṭ ul-tavârix nämnas.

Vi arbetar också med översättning och översättningsteori. Ett antal översättningar av skönlitteratur från persiska, kurdiska och pashto till svenska har genomförts och publicerats och flera översättningar är på gång. Mohammad Ali Jamalzadehs verk Yeki bud, yeki nabud, ett banbrytande verk i den moderna persiska skönlitteraturen tillhör de verk vi har översatt. Andra författare som har översatts är bl.a. Mahmud Dowlatabadi samt ett antal afghanska och kurdiska författare. En nyöversättning av Sa’dis Golestan är också på gång.

The Balochi Language Project bedriver ortografi- och standardskriftspråksutveckling för balochiska. Bland viktiga satsningar kan nämnas en engelsk-balochisk ordbok online, lektioner i balochiska online, bokpublicering, ortografikonferens i mars 2014 och grammatikkonferens i april 2016.

Posters

Forskare

KONFERENSORGANISATION

Inom Iranska språk är konferensorganisation och konferensmedverkan en viktig del av forskningen.

Carina Jahani har bl.a. varit medarrangör för de tre senaste ICIL-konferenserna (International Conference on Iranian Linguistics):

samt (tillsammans med Agnes Korn) arrangerat en workshop om ditransitiva konstruktioner
i Pavia, 11 september 2014: http://titus.uni-frankfurt.de/2trans

och (tillsammans med Thomas Jügel och Robert Crellin) anordnat en konferens om den indo-europeiska perfektformen i Uppsala, 30/9-1/10 2016 (finansierad av Vetenskapsrådet):
http://www2.lingfil.uu.se/perfect

Forogh Hashabeiky anordnade år 2011 en internationell konferens om Shahname.

Kommande internationell konferens om "Clause Linkage in Iranian Languages and Beyond" (6–8 juni 2025). Call for papers och information:
https://www.lingfil.uu.se/research/iranska-sprak/clause-linkage

Masterstudenter

Det finns för närvarande tre aktiva masterstudenter och fem som nyligen har avslutat sina Masterstudier i Iranska språk.. Dessa arbetar med olika forskningsprojekt, bl.a. dialektstudier, översättningsteoretiska studier och sociolingvistiska studier.

Senast uppdaterad: 2023-12-19