Grekiska och bysantinologi

Inom ramen för grekiska och bysantinologi studeras texter skrivna på grekiska från ca 700 före vår tideräkning fram till 1400-talet. Metodologiskt finns ett flertal inriktningar representerade i Uppsala, såväl textkritik och litteraturvetenskap som språkhistoria och kodikologi. Inom bysantinologin ryms också mer tvärvetenskapliga ämnen som konstvetenskap, kulturhistoria och receptionsstudier, samtliga viktiga komplement till ämnet grekiska som helhet.

Forskningsprojekt

Pågående textkritiska projekt spänner över en lång tidsperiod, från kejsartid och senantik till mellan- och senbysantinsk tid. Det pågår också arbete med nya metoder för både digital textkritisk utgivning och katalogisering av medeltida handskrifter. Samma vidd uppvisas inom litterära och språkliga studier, där forskning pågår på antikt, senantikt och bysantinskt material. Några projekt fokuserar på receptionsestetiska aspekter av antikt eller bysantinskt material, medan andra gränsar mot kultur- eller mentalitetshistoria. 

Större arbeten inom ämnet publiceras i serierna Studia Graeca Upsaliensia och Studia Byzantina Upsaliensia.

Aktuella projekt
Tidigare projekt

Senast uppdaterad: 2021-02-15