Riksdagsord

Samband mellan ordval och ledamöters personliga egenskaper och politiska ställning i Riksdagen. Se Språktidningen, nov. 2012, "Här kommer vi". Jämförelser avseende: