Workshop om pseudonymisering av textdata

I samband med Swe-Clarins konsortiemöte på Kungliga Biblioteket den 21–22 mars 2019 kl 13-16 arrangeras en workshop om pseudonymisering av textdata.

Om du vill delta i workshopen, anmäl dig nedan senast den 20 mars 2019.

Om du önskar presentera något om pseudonymisering, skicka ett förslag på titel och abstract på max. 1 A4-sida till Beata Megyesi <beata.megyesi@lingfil.uu.se> och Lars Ahrenberg <lars.ahrenberg@liu.se> senast den 8 mars 2019.

Datum: den 22 mars 2019 (efter konsortiemötet)

Tid: 13.00-16.00

Plats: Kungliga Biblioteket, lokal meddelas senare

Kontaktperson: Beáta Megyesi och Lars Ahrenberg

(obligatoriskt) = Obligatoriska fält