Geodata för arkeologiska platser i forna Främre Orienten

Platsmarkeringar för Google Earth

Olof Pedersén

En preliminär uppsättning av platsmarkeringar (ANE.kmz) för Google Earth med ett urval av de viktigaste arkeologiska platserna i forna Främre Orienten kan laddas ner här (alternativt använd höger-klick eller ctrl-klick). För information om filer och versionshistorik, använd den här länken.

Forntida främreorientaliska platsmarkeringar på Google Earth listade alfabetiskt.

ANE.kmz fungerar med Google Earth som måste laddas ner (gratis på earth.google.com). När filen öppnas i Google Earth ger ANE.kmz på vänster sida en alfabetisk lista av forntida platser och, till höger, på satellitfotot, samma platser markerade. För tillfället finns ungefär 2500 platser angivna med moderna namn; bland dem har ca. 400 forntida namn. Tillägg av fler platser planeras.

Forntida namn skrivs utan parentes. Modernt namn skrivs inom parentes. De flesta platser har identifierats på satellitbilderna. Ett fåtal platser har bara placerats i ett möjligt område, t.ex. i en by med rätt namn där den forntida platsen kan ligga utanför byn (i sådana fall markerade med frågetecken ? efter parentesen runt det moderna namnet). Frågetecken efter ett forntida namn innebär att identifieringen ännu inte är bevisad. Frågetecken efter ett modernt namn (men innan parenteserna runt ett namn) betyder att stavningen av ett namn är osäker. Två frågetecken ?? i slutet innebär att det kanske inte rör sig om en arkeologisk plats utan att det kan röra sig om en naturlig kulle.

Det preliminära arbetet har understötts av Uppsala universitet, Urban Mind-projektet finansierat av Mistra, och Excellence Cluster Topoi vid Freie Universität Berlin.

En kort introduktion till projektet rörande forna Främre Orienten på Google Earth kan läsas i mitt manuskript Ancient Near East on Google Earth: Problems, Preliminary results, and Prospect.

Ny installation

Om Google Earth redan är installerat, bara dubbelklicka på ANE.kmz-ikonen. Du finner alla arkeologiska platser i vänsterpanelen i Google Earth, under Platser/Mina platser (eng. Places/My Places). Du kan omsortera, radera eller omarbeta dem senare. Dubbelklicka på en stads namn i din vänsterpanel för att gå till platsen. (På grund av en bugg i programmet kan personer med Adobe Photoshop installerat uppleva att detta program försöker att ta över .kmz-filen. Om så skulle ske, välj att öppna filen med Google Earth eller öppna .kmz-filen inifrån Google Earth.)

Det finns två alternativ efter den första sessionen.
1. Du sparar aldrig när du lämnar Google Earth. Behåll ANE.kmz-filen och dubbelklicka på ikonen varje gång du vill använda den.
2. Spara när du vill lämna Google Earth och dialogrutan öppnas. Nu kommer du att ha platsmarkeringarna sparade i din vänsterpanel. Om du använder detta alternativ är det viktigt att du raderar ANE.kmz-filen, annars kommer du få en dubbel uppsättning av namn när du öppnar programmet igen.

Uppdatering

Två alternativ:
1. Om du aldrig sparade innan du lämnade Google Earth kan du helt enkelt kasta bort den gamla versionen av ANE.kmz och använda den senare versionen av ANE.kmz som du laddat ner.
2. Om du sparade har du alla städer listade i Google Earth. Gå till din vänsterpanel och markera Mina platser (om du vill ta bort alla platser där) eller alla platsnamn från den gamla ANE-listan (om du har andra platser sparade i Mina platser). Högerklicka och välj "Ta bort" det du markerat. Dubbelklicka därefter på den nya ANE.kmz-ikonen och spara när du lämnar Google Earth, om du vill behålla de nya platsmarkeringarna. Om du inte raderar de gamla platsnamnen kommer du se varje namn två gånger i Google Earth. Radera ANE.kmz-filen om du sparade platsmarkeringarna inuti Google Earth.

Tills någon kommer på en bättre, mer permanent lösning kan dessa platsmarkeringar uppdateras. Rättelser eller tillägg med koordinater kan sändas till Olof Pedersén. Ingen support erbjuds.

Platsmarkeringar för vatten i google earth

En preliminär överblick över vattnen på den mesopotamiska flodslätten kan laddas ner här. För information om filer och versionshistorik, använd den här länken.

Den mesopotamiska flodslätten med moderna vatten.

Det som återges är de moderna vattensystemen (Eufrat, Tigris, dräneringskanalen), kanaler från den islamiska eran, forntida vatten och geologiska vatten. Det baseras på min egen undersökning av moderna vatten, några arkeologiska rekonstruktioner (ofta nybabyloniska enligt Gasche 1998) och rekonstruktioner av geologiska vatten (Aqrawi et al. 2006). De arkeologiska rekonstruktionerna av forntida vatten som visas här är inkompletta och provisoriska och är mest detaljerade i området kring Babylon.

Klicka i vänsterpanelen för att visa de vatten du är intresserad av. Installation och uppdatering fungerar som med ANE.kmz här ovan.

En kort inledning till projektet som rör vatten, speciellt i området kring Babylon återfinns i min artikel Waters at Babylon.

CUNEIFORM INSCRIPTIONS GEOGRAPHICAL SITE INDEX (CIGS): EN ORTNAMNSFÖRTECKNING ÖVER FYNDPLATSER FÖR KILSKRIFTSTEXTER I ÖSTRA MEDELHAVET OCH MELLANÖSTERN

Rune Rattenborg

Detta index innehåller primära rumsliga-, toponym-, attribut- och extern länkinformation för cirka femhundra platser arkeologiska fynplatser i östra Medelhavsområdet och Mellanöstern där texter som skrivits med kilskrift och relaterade skriftsystem har påträffats. Alla resurser släpps under en Creative Commons Attribution 4.0 International License. Indexet och dess tillämpning beskrivs närmare i Rattenborg et al. 2021 “An Open Access Index for the Geographical Distribution of the Cuneiform Corpus” Cuneiform Digital Library Journal 2021:1. Indexet är tänkt som ett verktyg för studenter och forskare inom kilskriftsstudier och närliggande områden och som ett hjälpmedel för kulturarvsförvaltare och pedagoger i att kommunicera och värna om detta unika världsarv.

En visualisering av version 1.2 (1 maj 2021) av Cuneiform Inscriptions Geographical Site Index.​

Versioner v.0.x är utarbetade av Rune Rattenborg och Memories For Life: Materiality and Memory of Ancient Near Eastern Inscribed Private Objects, ett forskningsprojekt baserat vid Uppsala universitet och University of Cambridge med stöd från Vetenskapsrådet (bidrag nr 2016-02028). Versioner v.1.x och högre är utarbetade av Rune Rattenborg och forskare vid Geomapping Landscapes of Writing (GLoW): Large-scale Spatial Analysis of the Cuneiform Corpus (c. 3400 BCE to 100 CE), ett forskningsprojekt baserat på samma institution och finansierad av Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (anslagsnummer MXM19-1160:1) för 2020-2022.

Utkastsversioner av indexet lagras hos Uppsala universitets institution för lingvistik och filologi, med Jakob Andersson som värd. Offentliga versioner finns tillgängliga från Europeiska unionens öppna arkiv Zenodo, där indexet kan laddas ner i en mängd olika format. Dessa inkluderar .kml (lämplig för användning med GIS-applikationer och Google Earth), .csv (för databasintegration) och .geojson (för GIS- och webbkartningsapplikationer). Använd den överordnade DOI 10.5281/zenodo.4960710 för att se alla offentliga versioner och nedladdningar.

Senast uppdaterad: 2022-03-25