Forskning

Forskare, forskningsprojekt och forskningsämnen vid institutionen.

Publikationsserier

Forskning vid institutionen

Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning inom ett brett urval av språkvetenskapliga ämnen. Den är hemvist för afrikanska och asiatiska språk och kulturer, för de europeiska klassiska språken samt för lingvistik och datorlingvistik (språkteknologi).

Vid institutionen bedrivs forskning inom följande ämnen: assyriologi, datorlingvistik, grekiska/bysantinologi, indologi, jämförande indoeuropeisk språkforskning, iranska språk, latin, lingvistik, semitiska språk, sinologi (kinesiska) och turkiska språk.

Forskarutbildning

En spikad avhandling

Utbildning på forskarnivå vid institutionen är indelad i nio språkämnen:

Datorlingvistik
Grekiska med bysantinologi
Indologi med jämförande indoeuropeisk språkforskning
Iranska språk
Latin
Lingvistik
Semitiska språk med assyriologi
Sinologi
Turkiska språk

Om utbildning på forskarnivå under fliken "Utbildning".

Forskarskolan Early Languages, Digital Philology (DigPhil) är ett samarbete mellan Lunds, Stockholms och Uppsala universitet finansierat av Vetenskapsrådet 2023-2027.

Senast uppdaterad: 2023-09-20