Internet och sociala medier i Kina

  • Date: –18:30
  • Location: Engelska parken 6-1023
  • Lecturer: Marina Svensson, professor, föreståndare för Centrum för öst- och sydöstasienstudier
  • Website
  • Organiser: Forum för kinastudier
  • Contact person: Professor Joakim Enwall
  • Föreläsning