En institution med bredd

Afrikanska och asiatiska språk och kulturer, de europeiska klassiska språken och lingvistik och språkteknologi. Vi erbjuder mer än 250 kurser och fyra program.

Språk och ämnesområden

Institutionen erbjuder ett tjugotal språk, lingvistik och datorlingvistik, fördelade på tio områden: Grekiska, Indologi, Iranska språk, Kinesiska/sinologi, Latin, Lingvistik, Mellanösternstudier, Semitiska språk, Språkteknologi och Turkiska språk.

Kurser ges bland annat i arabiska, arameiska/syriska, assyriologi, bysantinologi, grekiska, hebreiska, jämförande indoeuropeisk språkforskning, kurdiska, persiska, swahili, tidiga språk och kulturer och turkiska, iranska, kinesiska, latin, lingvistik och språkteknologi.

Senast uppdaterad: 2023-09-20