En institution med bredd

Afrikanska och asiatiska språk och kulturer, de europeiska klassiska språken och lingvistik och språkteknologi. Vi erbjuder mer än 250 kurser och fyra program.

Språk och ämnesområden

Institutionen erbjuder ett tjugotal språk, lingvistik och datorlingvistik, fördelade på tio områden: Grekiska, Indologi, Iranska språk, Kinesiska/sinologi, Latin, Lingvistik, Mellanösternstudier, Semitiska språk, Språkteknologi och Turkiska språk.

Kurser ges bland annat i arabiska, arameiska/syriska, assyriologi, bysantinologi, grekiska, hebreiska, jämförande indoeuropeisk språkforskning, kurdiska, persiska, swahili, tidiga språk och kulturer och turkiska, iranska, kinesiska, latin, lingvistik och språkteknologi.

Forskningsforum

Institutionen har tre anknutna forum, forskningsmiljöer med syfte att stärka ett ämnes ställning vid universitetet. Forumen är direkt underställda institutionen eller är ett samarbete mellan flera institutioner vid universitet.

Utöver dessa finns vid institutionen ett par tvärvetenskapliga nätverk och forskningsmiljöer med fokus på ett visst ämnesområde.

Språkutvecklingsprojekt

Senast uppdaterad: 2021-09-07