Institutionen för lingvistik och filologi

Studera utomlands

Instititutionen för lingvistik och filologi har ett antal utbytesavtal för studenter på grundnivå med andra universiteten runtom i Europa. Vi har även avtal för utbyte under mastersstudier i Iran (Sistan and Baluchistan) och i Kina (Minzu). För mer information om utbytesstudier, kontakta erasmus@lingfil.uu.se.

Uppsala Universitet har flera utbytesavtal i universiteten runtom i världen! För att åka på utbyte krävs att man har läst minst 60 hp vid Uppsala Universitet. Informationsträffar anordnas av Internationella Kansliet varje termin.