Institutionen för lingvistik och filologi

Kandidatprogram i klassiska studier 2018/2019

Bild för Kandidatprogram i klassiska studier 2018/2019
  • 180 hp
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan
Anmälan

Är du intresserad av de klassiska språken och kulturen i antikens Grekland och i Romarriket? Kandidatprogrammet i klassiska studier ger dig möjlighet att studera antikens kultur och samhällsliv, grekiska och latin i ett större sammanhang där de olika ämnena förstärker varandra. Kunskaper i de klassiska språken och kulturen har blivit allt viktigare under senare år, vilket märks bland annat på antalet nyöversatta texter, diskussioner i angränsande universitets­ämnen och i samhällsdebatten.

Om programmet

Kandidatprogrammet i klassiska studier vid Uppsala universitet ger dig goda möjligheter att genom ditt val av huvud- och biområden få en utbildning med en personlig profil och med huvudvikt på antingen språk- eller kulturstudier. Klassiska studier ger dig möjlighet att studera antikens kultur och samhällsliv, grekiska och latin i ett samman­hållet ­program, med ämnesöverskridande ­diskussioner av de antika kulturerna och deras betydelse idag.

Antikens kultur och samhällsliv
Antikens kultur och samhällsliv är tvärvetenskapligt och antiken studeras ur ett arkeologiskt, historiskt och konst­veten­skapligt perspektiv. I grundutbildningen berörs social, politisk och ekonomisk historia, men också filosofi, religion och litteratur. Du kommer därför att stifta bekantskap med olika sorters källmaterial: arkeologiskt, ikonografiskt (det vill säga bilder) och historiskt. Den första terminen på programmet kommer du att läsa A-kursen.

Grekiska
Inom ämnet grekiska studerar du det grekiska språket och litteraturen från äldsta tid (ca 700 f.Kr.) till Konstantinopels fall 1453, även om en viss tyngdpunkt ligger på den antika perioden. Som student på programmet får du förstahandskunskaper om författare som Homeros, Herodotos, Thukydides, det klassiska Atens tragediförfattare och talare och Platon, men även om viktiga och intressanta gestalter från hellenistisk tid och kejsartid, samt från den bysantinska ­perioden.

Latin
Vid studier i latin studerar du latinskt språk och litteratur från alla tidsepoker. Bland texterna från den antika perioden har vi såväl förhistoriska inskrifter (de äldsta från ca 600 f.Kr.) som de stora litterära texterna från klassisk (ca 100 f.Kr. till 14 e.Kr.), efterklassisk (till ca 200) och senantik tid (till ca 600). Från medel­tiden (fram till ca 1500) och den äldre delen av den nyare tiden (till ca 1800) finns mycket material skrivet på latin inom kyrkan och diplomatin men också inom skönlitteraturen och inom vetenskapen. I grundutbildningen i latin läser du i första hand antika författare som Caesar, Cicero, Vergilius, Horatius och Ovidius, men där finns även en översikt över språket och litteraturen från de senare perioderna.

Programmet ger dig goda kunskaper och färdigheter inom ett av de huvudområden som ingår i programmet, liksom grund­läggande kunskaper inom ett eller två biområden, inbegripet kunskap om deras vetenskapliga grund och insikt i aktuella forskningsfrågor, förmåga att reflektera över, diskutera och analysera den klassiska kulturen över disciplingränserna samt förmåga att presentera och förmedla dina kunskaper i respektive ämne såväl muntligt som skriftligt.

Examen

Programmet leder till filosofie kandidatexamen med antikens kultur och samhällsliv, grekiska eller latin som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Tuva Johansson
Från: Uppsala
Läser: Kandidatprogrammet i klassiska studier

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag hade ett stort historieintresse, specifikt antik historia, så programmet klassiska studier passade mig perfekt. Jag började läsa Antikens kultur och samhällsliv A som individuell kurs och älskade den, varför jag sen hoppade på programmet och B-kursen. Det är viktigt att inte känna någon press inför utbildningsvalet, studierna kan oftast anpassas efter intressen och behov och det finns fler möjligheter än man tror.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Utmanande, roligt och varierat! Istället för att plugga 16–17 ämnen samtidigt som på gymnasiet pluggar du bara 3–4 ämnen, eller kanske ett, som du verkligen är intresserad av. Man får också en helt ny umgängeskrets och träffar många likasinnade människor.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det rika studentlivet är ett stort plus. Samhörigheten är stor och det händer alltid något på nationerna. Här finns också många olika kurser och program som lockar människor från hela Sverige och världen, vilket ger en otrolig mångfald och en underbar miljö.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En vanlig dag involverar mycket självstudier. Jag har i snitt kanske tre föreläsningar i veckan – resterande tid grottar jag ner mig i diverse böcker och artiklar. Det är skönt att plugga med sina kursare/vänner ibland också, då det jag läser ofta öppnar upp för många diskussioner.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Vi har främst föreläsningar och varierande inlärningsmetoder. Examinationer är allt från tentor till inlämningsuppgifter, seminarier och grupparbeten. I början av utbildningen är det mycket råplugg av fakta. På högre nivå är det fler seminarier, fördjupningar och mer ingående diskussioner. Då vi läser om över 2000 år gammal historia är källkritiken viktig. Teori och metod återkommer också hela tiden då det finns många olika sätt att tolka och hantera källorna.

Hur upplevde du första tentan?
– Jag var väldigt nervös inför min första tenta, allt var nytt och jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Men det visade sig inte vara något märkvärdigt alls och allt gick över förväntan.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att få jobba med antik historia i ett utmanande och roligt arbete, med inspirerande människor. Förhoppningsvis skapar jag en stadig grund att stå på i yrkeslivet, oavsett vilket arbete jag bestämmer mig för. Ett annat mål är att ha kul på utbildningen, vilket har fungerat finfint än så länge.

Berätta om studentlivet! /Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Svår fråga, det finns så många minnen att välja mellan! Nationerna har jag flera underbara minnen från, allt från enkla pubkvällar till gasquer (finare studentsittningar) till 4 på natten. Tentaplugg med kursare långt in på natten och firande av avklarade tentor har jag också många glada minnen av.

Tre snabba frågor:
Favoritplats i din studentstad?
– Vilken bänk som helst nere vid ån! Om solen är framme finns det ingen bättre plats i Uppsala.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala Universitet?
– Valborg. Eller akademisk kvart.

Vad gör du om 5 år?
– Förhoppningsvis är jag på en utgrävning nere i medelhavsområdet eller arbetar på ett museum någonstans i världen. 

Våren 2017

Upplägg

Programmet börjar på höstterminen och omfattar tre års heltidsstudier.Den första terminen läser samtliga programstudenter antikens kultur och samhällsliv A, 30 hp.

Bland de tre ämnena antikens kultur och samhällsliv, grekiska och latin väljer du ett huvudområde samt ett eller två biområden. Huvudområdet ska omfatta 90 högskolepoäng (hp), om det är antikens kultur och samhällsliv eller grekiska; om det är latin 120 hp, det vill säga tre respektive fyra terminer. Varje huvudområde har egna obligatoriska kurser.

Under det sista läsåret skriver du ett större examensarbete i ditt huvudområde. Studierna i biområden ska omfatta minst 30 hp. Du måste i programmet studera minst 30 hp antikens kultur och samhällsliv och 30 hp grekiska eller latin.

Förutom studierna i huvud- och biområden kan du även välja kurser om 30–60 hp ur den stora mängden av ämnen vid Uppsala universitets språkvetenskapliga och historisk-filosofiska fakulteten eller från universitetets övriga kursutbud, under förutsättning att du uppfyller kraven för behörighet och att det finns lediga platser. Inom detta block kan även rymmas arbetsmarknadsinriktade verktygskurser och arbetsplatsförlagd praktik. Det finns också möjlighet att förlägga en termins studier vid ett utländskt universitet.

Du kan alltså, i samråd med lärare och studievägledare, anpassa din utbildning till dina intressen och behov.

Om undervisningen

Undervisningen sker i Uppsala i form av:

  • föreläsningar,
  • seminarier,
  • övningar och
  • studiebesök.
På examensarbetena ges individuell handledning.

Karriär

Programmet ger behörighet till masterutbildning i det valda huvudområdet, men även behörighet till masterprogram i utbildningsvetenskap samt i ABM, arkiv-, biblioteks- och museiveteskap. Du kan alltså välja att fortsätta dina studier på avancerad nivå med inriktning på läraryrket, arbete på museer, bibliotek och arkiv men även andra arbeten inom kultursektorn i stort.

Kunskaper i de klassiska språken tillsammans med en gedigen kulturhistorisk grund gör dig vidare lämpad för yrkesinriktningar som omfattar bearbetning och utgivning av text.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i klassiska studier

180 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P5000 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för arkeologi och antik historia

Thunbergsvägen 3 H, Uppsala

Box 626, 751 26 Uppsala

Telefon: 018-471 20 93

Kursadministration info@arkeologi.uu.se

Telefon: 018-471 20 93