Semitiska språk 2017/2018

Semitiska språk är huvudområdet på avancerad nivå. På grundnivå är huvudområdet arabiska, arameiska/syriska, assyriologi och hebreiska. Se dessa rubriker.

Kontakt

Studentexpeditionen info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52