Institutionen för lingvistik och filologi

Aktuella kurser och scheman

Scheman vt 2017

Här under hittar du länkar till terminens alla kurser samt en direktlänk till den närmaste tidens tentamensschema.

Lärare som vill boka seminarierum kan kolla tillgänglighet i länken här nedan.

Till höstens (2016) scheman

Aktuella scheman våren 2017

Distanskurser

Arabisk grundkurs 5AB123 15 hp 25% (termin 2)
Arameisk/syrisk historia 5SY121 7,5 hp
Arameisk/syrisk litteratur 5SY221 7,5 hp
Arameiska/syriska A 5SY101 30 hp 50% (termin 2)
Arameiska/syriska B 5SY201 30 hp 50% (termin 2)
Arameiska/syriska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk 5SY501 15 hp 25% (termin 2)
Arameiska/syriska: fördjupad breddningskurs 5SY502 15 hp 25% (termin 2)
Balochiska A 5BA001 30 hp 50% (termin 2)
Balochiska C 5BA003 30 hp 50% (termin 2)
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion 5AS103 7,5 hp (svenska)
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion 5AS103 7,5 hp (engelska)
Hebreiska A1, klassisk inriktning 5HE105 30 hp 50% (termin 2)
Hindi A1 5HD111 30 hp 50% (termin 1)
Introduktionskurs i nordkurdiska (kurmanji) 5KD122 15 hp
Persisk textkurs 5PE113 7,5 hp

Utlandskurser  och praktikkurser

Arabiska C2 5AB000 30 hp

Kinesiska D1, utlandstermin 5KN405 30 hp
Kinesiska D3, praktiktermin 5KN425 30 hp

Praktik 1 i grekiska 5GR720 7,5 hp
Praktik 2 i grekiska 5GR721 7,5 hp
Praktik 1 i semitiska språk 5AB601 15 hp
Praktik 2 i semitiska språk 5AB602 15 hp
Praktik 1 i semitiska språk (avancerad nivå) 5AB603 15 hp
Praktik 2 i semitiska språk (avancerad nivå) 5AB604 15 hp
Praktiktermin i turkiska språk/turkiska 5TU000 30 hp

Tillämpad hebreiska I 5HE515 15 hp
Tillämpad hebreiska II 5HE516 15 hp
Tillämpad kurdiska – studier i kurdisktalande land 5KD350 30 hp
Tillämpad persiska 5JR425 30 hp
Tillämpad persiska 2 5JR912 30 hp
 

Fristående campuskurser

Aktuella forskningsområden inom lingvistik 5LN142 7,5 hp
Arabiska B 5AB201 30 hp
Arabiska D 5AB520 30 hp
Arabisk litteratur 5AB230 7,5 hp
Arameiska/syriska D 5SY401 30 hp
Assyriologi B 5AS301 30 hp

Efterbibliska hebreiska texter 5HE240 7,5 hp

Fonetik I (introduktion) 5LN226 7,5 hp
Främre Orientens äldre kulturer: Historia 5AS105 7,5 hp
Främre Orientens äldre kulturer: Religion 5AS107 7,5 hp
Funktionell grammatik I 5LN232 7,5 hp

Grekiska B 5GR201 30 hp
Grundläggande textanalys 5LN443 7,5 hp

Hebreiska B1, klassisk inriktning 5HE205 30 hp
Hebreiska B2, modern inriktning 5HM205 30 hp
Hebreiska D 5HE425 30 hp
Hindi B 5HD201 30 hp

Informationssökning 5LN440 7,5 hp
Introduktion till indisk filosofi 5JN011 7,5hp
Introduktion till urdu I 5HD600 7,5 hp
Introduktion till urdu II 5HD601 7,5 hp
Iranska språk D 5JR415 30 hp

Jämförande indoeuropeisk språkforskning B 5JS201 30 hp
Jämförande indoeuropeisk språkforskning D 5JS401 30 hp

Kandidatuppsats i språkteknologi 5LN411 15 hp
Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur 5KN241 7,5 hp
Kinesiska A 5KN121 50% (termin 2)
Kinesiska B 5KN211 30 hp
Kognitiv lingvistik 5LN242 7,5 hp
Kurdiska B 5KD201 30 hp
Kurdisk litteratur 5KD031 7,5 hp

Latin, introduktionskurs 2 5LA003 7,5 hp
Latin B 5LA205 30 hp
Latin D 5LA405 30 hp
Lingvistik, självständigt arbete, kandidatuppsats 5LN148 15 hp
Lingvistik A 5LN211 30 hp
Lingvistik B 5LN212 30 hp
Lingvistik I (introduktion) 5LN225 7,5 hp
Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning 5AA013 7,5 hp

Maskinöversättning 5LN426 7,5 hp
Matematik för språkteknologer 5LN445 7,5 hp

Persiska B 5JR201 30 hp
Praktisk swahili 5SW005 7,5 hp

Samtalsanalys 5LN236 7,5 hp
Semantik och pragmatik 5LN230 7,5 hp
Semantisk analys i språkteknologi 5LN456 7,5 hp
Språk, datorer och textbehandling 5LN135 7,5 hp
Språket, individen och samhället 5LN228 7,5 hp
Swahili 3 6SW004 7,5 hp
Swahili B 5SW001 30 hp
Swahilitexter 5SW010 7,5 hp

Texter på klassisk syriska 5SY102 7,5 hp
Turkiska språk: översättningskurs 5TU904 30 hp
Turkiska språk B 5TU201 30 hp
Turkiska språk D 5TU440 30 hp
Turkisk lingvístik 5TU240 7,5 hp
Turkisk litteratur 5TU230 7,5 hp

Uzbekiska 1 5TU451 7,5 hp

Världens språk 5LN133 7,5 hp

Avancerade kurser

Aktuella forskningsområden inom lingvistik 5LN141 7,5 hp
Antik grekisk och bysantinsk fiktion 5GR704 7,5 hp
Antik grekiska och bysantinks historieskrivning 5GR703 7,5 hp
Arabiska: fördjupad breddningskurs 5AB902  15 hp

Fornpersiska 5JR540 7,5 hp
Fördjupat litterärt översättningsprojet i persiska 5PE005 30 hp
Fördjupning i arabisk poesi 5AA009 7,5 hp
Fördjupning i hebreisk poesi 5HE000 7,5 hp

Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete 5GR800 15 hp
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete 5GR801 30 hp (halvfart)
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete 5GR801 30 hp
Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete, påbyggnad 5GR802 15 hp

Hebreiska: fördjupad breddningskurs 5HE502 15 hp

Informationssökning (avancerad nivå) 5LN712 7,5 hp
Iranska språk: självständigt arbete 5JR800 15 hp
Iranska språk: självständigt arbete 5JR801 30 hp

Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur (avancerad nivå) 5KN000 7,5 hp
Klassisk armeniska 5AS750 7,5 hp

Latin: självständigt arbete 5LA800 15 hp
Latin: självständigt arbete 5LA801 30 hp
Latinsk epigrafik och textkritik 5LN813 7,5 hp
Latinsk grammatik 5LN814 7,5 hp
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I 5LA810 7,5 hp
Latinsk poesi från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II 5LA817 7,5 hp
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I 5LA809 7,5 hp
Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden II 5LA816 7,5 hp
Latinsk prosa och poesi från förklassisk romersk tid 5LA808 7,5 hp
Latinsk prosa och poesi från medeltiden och den tidigmoderna perioden 5LA812 7,5
Latinsk prosa och poesi från senantiken eller de efterantika perioderna 5LA818 7,5 hp
Latinsk prosa och poesi från senare romersk tid 5LA811 7,5 hp
Latinsk språkhistoria 5LA815 7,5 hp
Lingvistik, självständigt arbete, magisteruppsats 5LN149 15 hp
Lingvistik, självständigt arbete 5LN930 30 hp
Lingvistik, självständigt arbete, påbyggnad 5LN920 15 hp
Litterärt översättningsprojekt i kurdiska 5KD700 7,5 hp
Litterärt översättningsprojekt i persiska 5PE004 7,5 hp
Läsning av källitteratur på turkiska 5TU903 7,5 hp

Maskinöversättning (avancerad nivå) 5LN711 7,5 hp
Masteruppsats i kinesiska 5KN003 30 hp
Masteruppsats i språkteknologi 5LN709 30 hp
Medelpersiska 5JR001 7,5 hp

Samtalsanalys (avancerad nivå) 5LN145 7,5 hp
Semitiska språk: självständigt arbete 5AA900 15 hp
Semitiska språk: självständigt arbete 5AA901 30 hp
Syntax i världens språk 5LN140 7,5 hp

Tillvalsspråk kurdiska 2 (kurmanji) 5KD602 15 hp
Tillvalsspråk persiska 2 5PE911 15 hp
Tillvalsspråk turkietturkiska 2 5TU901 15 hp
Turkiska språk: självständigt arbete 5TU800 15 hp
Turkiska språk: självständigt arbete 5TU801 30 hp
Turkiska språkvarieteter och litterära genrer 5TU470 7,5 hp

Programkurser

Kandidatprogram i tidiga språk och kulturer

Tidiga språk och kulturer II 5AS002

Logopedprogrammet

Lingvistik I 5LN321 7,5 hp (termin 1)
Fonetik I 5LN323 7,5 hp (termin 1)

Röstanalys 5LN327 7,5 hp (termin 5)
Flerspråkighet och språkstörning 5LN143 7,5 hp (termin 7)

Masterprogram i språkteknologi

Se kursöversikten i Studentportalen.

Orientalistikprogrammet

Arabiska

Arabiska termin 2

Arabiska 2 5AB218 15 hp
Arabisk litteratur 5AB230 7,5 hp
Kulturbärande religioner 5AA021 7,5 hp

Arabiska termin 4

Arabiska 4 5AB521 30 hp
Översättningsalternativ 5AB519 30 hp

Arabiska termin 6
(filologisk inriktning) 

Specialkurs i filologi 5AB262 15 hp
Filologi I: examensarbete för kandidatexamen 5AB263 15 hp

Hindi

Hindi termin 2

Hindi B 5HD201 30 hp

Hindi termin 4

Hindi 4 5HD421 30 hp
Översättningsalternativ 5HD422 30 hp

Hindi termin 6
(filologisk inriktning)

Specialkurs i filologi 5AB262 15 hp
Filologi I: examensarbete för kandidatexamen
5HD263 15 hp

Persiska

Persiska termin 2

Persiska B 5JR201 30 hp

Persiska termin 4

Persiska  4 5PE422 30 hp
Översättningsalternativ 5PE423 30 hp

Persiska termin 6
(filologisk inriktning)

Specialkurs i filologi 5AB262 15 hp
Filologi I: examensarbete för kandidatexamen
5JR263 15 hp

Turkiska

Turkiska termin 2

Turkiska 2 5TU218 15 hp
Turkisk litteratur 5TU230 7,5 hp
Kulturbärande religioner 5AA021 7,5 hp

Turkiska termin 4

Turkiska 4 5TU421 30 hp
Översättningsalternativ 5TU003 30 hp

Turkiska termin 6
(filologisk inriktning)

Specialkurs i filologi 5AB262 15 hp
Filologi I: examensarbete för kandidatexamen
5TU263 15 hp

Språkteknologiprogrammet

Se kursöversikten i Studentportalen.

Språkvetarprogrammet

Termin 1
Språk, datorer och textbehandling 5LN135 7,5 hp
Språket, individen och samhället 5LN228 7,5 hp
Världens språk 5LN133 7,5 hp