Adress:

Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet
Box 635, S-751 26 Uppsala

Besöksadress:

Engelska parken,
Thunbergsvägen 3 H

Hus 9, plan 3, rum 9-3011b

Telefon:

018-471 7860

Mottagning:

Enligt överenskommelse

E-post:

beata.megyesi at lingfil.uu.se

 

Beáta Megyesi

Universitetslektor i datorlingvistik (2004-)

Uppdrag

 • Prefekt för Institutionen för lingvistik och filologi (2009-2018)
 • Medlem i institutionsstyrelsen på Institutionen för lingvistik och filologi (2007-2018)

CV

Ladda ner CV

 • Docent i datorlingvistik, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet
 • Fil. dr. i talkommunikation, Institutionen för Tal, musik och hörsel, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), 2002
 • Fil. kand. i datorlingvistik, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet,  2000

Forskningsintressen

 • Historisk kryptologi
 • Automatisk analys av historiska texter och chiffer
 • Ordklasstaggning, morfologisk analys, chunkning, ytsyntaktisk parsning för olika språk
 • Parallella korpusar och trädbanker
 • Textkategorisering
 • Relationen mellan prosodisk och lingvistisk (syntaktisk och diskurs) struktur

Publikationer: per datum och typ (se separata sidor)

Projekt jag medverkar/medverkat i:

Undervisning

Grundnivå

 • Datorlingvistisk grammatik II, 7,5 hp: HT04 
 • Introduktion till språkteknologi, 7,5 hp: HT14, HT15
 • Korpuslingvistik, 7,5 hp: VT05, VT06, VT07
 • Språk, datorer och textbehandling, 7,5 hp: (2011-2015) HT15, VT16
 • Tekniker för storskalig parsning (medverkande lärare), 7,5 hp: HT09 
 • Handledare till kursen Projektarbete i språkteknologi, 7,5 hp: (2011-2015)
 • Uppsatshandledning

Avancerad nivå

 • Datorbaserade verktyg i humanistisk forskning, 7,5 hp: (2007-2013)
 • Examensarbeten i språkteknologi, 30 hp: VT05, VT06, VT07
 • Fördjupningskurs i korpuslingvistik, 7,5 hp: VT05
 • Handledare på kursen Projekt i språkteknologi, 7,5 hp: 2011-2015
 • Uppsatshandledning

Forskarutbildning

Annat jag gillar: tvillingar, resor till fjärran länder, Amnesty International, böcker, cello, lite motion som skidåkning, piloxing, och pump, choklad, margaritas och cosmos, ladies of jazz, Broarna i Madison county, mina bästa väninnor som står ut med mig år efter år... och min not-to-do lista...