Språkteknologi och datorlingvistik

Datorlingvistik, eller språkteknologi, sysslar med datormodeller av naturligt språk. Forskningen drivs både av det teoretiska målet att förstå mänsklig språkanvändning och av en strävan att skapa praktiska tillämpningar, t.ex. informationssökning och människa-dator-dialog. Datorlingvistikgruppen vid Uppsala universitet forskar t.ex. om maskinöversättning och om grammatisk analys av text och har utvecklat flera verktyg och språkresurser, som MaltParser (datadriven dependensparser), UPlug (verktyg för länkning av parallellkorpusar), Swedish Treebank (syntaktiskt annoterad korpus) och OPUS (flerspråkig parallellkorpus).  (Läs mer om forskning i språkteknologi.)

Utbildningen i språkteknologi vid Uppsala universitet är fullt utbyggd på högskolans tre nivåer. Ämnet representeras av ett kandidatprogram och ett masterprogram och erbjuder även fristående kurser. Utbildningens innehåll utvecklas kontinuerligt med hänsyn till aktuell forskning och de behov som finns på den språkteknologiska arbetsmarknaden.

Läs mer genom att följa vänstermarginalens länkar.