Institutionen för lingvistik och filologi

Styrelse och styrdokument

Institutionen leds av en styrelse med prefekten som ordförande. I styrelsen finns också valda företrädare för de anställda och för studenterna. Styrelsen beslutar bland annat om institutionens interna organisation, budgeten, handlingsplaner för arbetsmiljö och jämställdhet. Dessutom drar den upp riktlinjer för anordnande av undervisning och prov.

Styrelsens sammansättning 2016-2018

Modell F: Prefekten, 6 lärare, 1 TA, 5 studenter

Ledamöter

Gruppsuppleanter

Lärare
Beáta Megyesi (prefekt, ordf)
Jakob Andersson (bitr prefekt, vice ordf)
Ute Bohnacker
Helena Löthman
Joakim Nivre
Sina Tezel
David Westberg
Mats Dahllöf
Carina Jahani
Birsel Karakoç
Anette Månsson
Ingela Nilsson
Christiane Schaefer
TA-personal
Inga-Lill Holmberg
 
Johan Heldt
Studeranderepr.

Crina Madalina Tudor (gu)
Asterix Ekerow Wittinghof
Fredrik Sixtensson (doktorand)

Tolga Eker

Emil Lundin
 

Adjungerade

Christer Henriksén (studierektor fu)
Georg Sundelin (ekonomiadm)
 

Arbetsgrupper

Handledarkollegium
Christer Henriksén (ordf.), Ute Bohnacker, Eleanor Coghill, Eric Cullhed, Mats Dahllöf, Michael Dunn, Joakim Enwall, Gerd Haverling, Mats Eskhult, Forogh Hashabeiky, Carina Jahani, Birsel Karakoç, László Károly, Béata Megyesi, Anette Månsson, Ingela Nilsson, Joakim Nivre, Olof Pedersén, Gail Ramsay, Lena Rydholm, Anju Saxena, Christiane Schaefer, Heinz Werner Wessler, doktorandrepresentant (vakant)

Pedagogisk ledningsgrupp
Helena Löthman (ordf.), Mats Dahllöf, Forogh Hashabeiky, Christer Henriksén, Birsel Karakoç, Anette Månsson, Anju Saxena, David Westberg, studentrepresentant (vakant)

Arbetsgruppen för lika villkor
Birsel Karacoç (ordf.), Forogh Hashabeiky, Jenny Rahbek, Alexander Nilsson (doktorandrepresentant) och en studentrepresentant (vakant)