Styrelse och styrdokument

Institutionen leds av en styrelse med prefekten som ordförande. I styrelsen finns också valda företrädare för de anställda och för studenterna. Styrelsen beslutar bland annat om institutionens interna organisation, budgeten, handlingsplaner för arbetsmiljö och jämställdhet. Dessutom drar den upp riktlinjer för anordnande av undervisning och prov.

Styrelsens sammansättning 2016-2018

Modell F: Prefekten, 6 lärare, 1 TA, 5 studenter

Ledamöter

Gruppsuppleanter

Lärare
Beáta Megyesi (prefekt, ordf)
Jakob Andersson (bitr prefekt, vice ordf)
Ute Bohnacker
Helena Löthman
Joakim Nivre
Sina Tezel
David Westberg
Mats Dahllöf
Carina Jahani
Birsel Karakoç
Anette Månsson
Ingela Nilsson
Christiane Schaefer
TA-personal
Inga-Lill Holmberg
 
Johan Heldt
Studeranderepr.
Crina Madalina Tudor (gu)
Asterix Ekerow Wittinghof
Fredrik Sixtensson (doktorand)
Tolga Eker

Linnéa Öberg
Adjungerade
Christer Henriksén (studierektor fu)
Georg Sundelin (ekonomiadm)
 

Arbetsgrupper

Handledarkollegium
Christer Henriksén (ordf.), Ute Bohnacker, Eleanor Coghill, Eric Cullhed, Mats Dahllöf, Michael Dunn, Joakim Enwall, Gerd Haverling, Mats Eskhult, Forogh Hashabeiky, Carina Jahani, Birsel Karakoç, László Károly, Béata Megyesi, Anette Månsson, Ingela Nilsson, Joakim Nivre, Olof Pedersén, Gail Ramsay, Lena Rydholm, Anju Saxena, Christiane Schaefer, Heinz Werner Wessler, Mahmut Agbaht (doktorandrepresentant), Klara Bertils (doktorandrepresentant, suppleant)

Pedagogisk ledningsgrupp
Helena Löthman (ordf.), Sina Tezel (vice ordf.), Jakob Andersson, Mats Dahllöf, Harald Hammarström, Forogh Hashabeiky, Christer Henriksén, Dimitrios Iordanoglou, Carina Jahani, Birsel Karakoç, Anette Månsson, Anju Saxena, Christiane Schaefer, David Westberg, Tolga Eker (studentrepresentant)

Arbetsgruppen för lika villkor
Birsel Karacoç (ordf.), Forogh Hashabeiky, Jenny Rahbek, Alexander Nilsson (doktorandrepresentant) och en studentrepresentant (vakant)

Ombud

Ombud för lika villkor 
Birsel Karacoç

Skyddsombud
Niklas Edenmyr

Miljöombud
Harald Hammarström

Brandskydd
Niklas Edenmyr och Inga-Lill Holmberg