From Oral to Written: A Textlinguistic Study on Wakhi Narratives

  • Datum:
  • Plats: Engelska parken Ihresalen, 21-0011
  • Doktorand: Disputation Jaroslava Obrtelová Opponent: Doc. Henrik Liljegren, SU
  • Arrangör: Institutionen för lingvistik och filologi
  • Kontaktperson: Carina Jahani
  • Telefon: 018-4717869
  • Disputation