Institutionen för lingvistik och filologi

English loanwords in Hindi news articles : ventilering av kandidatuppsatsen

  • Datum: 23 maj, kl. 14.15–15.45
  • Plats: Engelska parken 9-3068
  • Föreläsare: Ulrika Andersson
  • Arrangör: indologi
  • Kontaktperson: Heinz Werner Wessler
  • Seminarium