Institutionen för lingvistik och filologi

Gästföreläsning

  • Datum: 26 mars, kl. 17.00–18.30
  • Plats: Engelska parken 6-1023, Geijersalen
  • Föreläsare: Professor Mingwei Song
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för kinastudier
  • Kontaktperson: Joakim Enwall
  • Föreläsning

Chinese Science Fiction: New Wave, Heterotopia, and the Posthuman