Institutionen för lingvistik och filologi

Xi Jinpings krig mot korruption – Kina i Xis era

  • Datum: 2018-01-29 kl 17:00 18:30
  • Plats: Engelska parken Sal 6-1023 (Geijer-salen)
  • Föreläsare: Ola Wong
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för kinastudier
  • Kontaktperson: Joakim Enwall
  • Föreläsning

Forum för kinastudier