Institutionen för lingvistik och filologi

Seminarium

  • Datum: 2017-12-15 kl 15:15 17:00
  • Plats: Engelska parken 9-3042
  • Arrangör: Lingvistik
  • Kontaktperson: Anju Saxena
  • Seminarium

Slutseminarium Vera Wilhelmsen
Avhandlingens preliminära titel: A description of the Mbugwe language with a focus on tone and tense, aspect and modality
Opponent: Lotta Aunio (University of Helsinki)