Oral narration in Iranian Cultures

  • Datum:
  • Plats: Engelska parken Institutionen för lingvistik och filologi
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för lingvistik och filologi
  • Kontaktperson: Carina Jahani
  • Konferens

A conference in honour of professor Bo Utas on his 80th birthday