Romanen och fiktionalitet från antiken till idag

  • Datum: –17.30
  • Plats: Engelska parken 2-0025
  • Föreläsare: Claire Rachel Jackson, Aglae Pizzone, Ellen Söderblom Saarela, Karin Kukkonen och Simona Zetterberg Gjerlevsen
  • Webbsida
  • Arrangör: Forskargruppen "Text and Narrative in Byzantium"
  • Kontaktperson: Uffe Holmsgaard Eriksen
  • Seminarium

Workshop om romanen och fiktionalitet från antiken till idag