Institutionen för lingvistik och filologi

Pamir languages: linguistic description

  • Datum: 2017-11-30 kl 10:15 12:00
  • Plats: Engelska parken 9-1016
  • Föreläsare: Jaroslava Obrtelova
  • Arrangör: Iranska seminariet
  • Kontaktperson: Carina Jahani
  • Telefon: 018-4717869
  • Seminarium