Institutionen för lingvistik och filologi

Presentation of translation project from Dari to Norwegian: Anjiraháye sorkhe mazar

  • Datum: 30 maj, kl. 10.15–12.00
  • Plats: Engelska parken 9-3042
  • Föreläsare: Kristin Helene Bergtun
  • Arrangör: Iranska språk
  • Kontaktperson: Carina Jahani
  • Telefon: 018-4717869
  • Seminarium

A short presentation of this work and the author and a discussion of the translation process.