Institutionen för lingvistik och filologi

Avhandlingsseminarium i semitiska språk

  • Datum: 23 maj, kl. 16.15–18.00
  • Plats: Engelska parken 9-3042
  • Föreläsare: Emil Lundin
  • Arrangör: Semitiska språk
  • Kontaktperson: Eleanor Coghill
  • Seminarium

Ventilering av del av avhandlingsarbete om egyptisk mediearabiska