Institutionen för lingvistik och filologi

Seminarium i semitiska språk

  • Datum: 2017-04-25 kl 16:15 18:00
  • Plats: Engelska parken 9-3042
  • Föreläsare: Maria Persson, Lunds universitet
  • Arrangör: Semitiska språk
  • Kontaktperson: Eleanor Coghill
  • Seminarium

Notes on non-main clause linking in Maghrebi Arabic