Institutionen för lingvistik och filologi

Seminarium i semitiska språk

  • Datum: 25 april, kl. 16.15–18.00
  • Plats: Engelska parken 9-3042
  • Föreläsare: Maria Persson, Lunds universitet
  • Arrangör: Semitiska språk
  • Kontaktperson: Eleanor Coghill
  • Seminarium

Notes on non-main clause linking in Maghrebi Arabic